Search
Close this search box.

Spanien: Eurocollege Oxford English Institute bötfälls med 72 000 euro för olaglig behandling av elevs personuppgifter

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Eurocollege Oxford English Institute S.L. med 72 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en elev anmält Eurocollege Oxford English Institute, ett utbildningscenter för flygpersonal, till AEPD för att ha krävt elevens hälsouppgifter, medicinskt intyg, utdrag från brottsregistret och andra personuppgifter som inte var relevanta eller motiverade för kursen. Eleven begärde också en återbetalning av kursavgiften, men utbildningscentret vägrade.

AEPD ansåg att utbildningscentret brutit mot flera bestämmelser GDPR och den spanska lagen om personuppgifter och digitala rättigheter (LOPDGDD). Utbildningscentret har bland annat inte haft någon rättslig grund för att behandla elevens hälsouppgifter och utdrag från brottsregistret, inte informerat eleven korrekt om elevens rättigheter, och inte begränsat behandlingen till det som var nödvändigt för kursens syfte, vilket strider mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR och kravet på rättslig grund enligt artiklarna 6.1 och 9.2 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 72 000 euro

Mottagare: Eurocollege Oxford English Institute S.L.

Beslutsnummer: PS/00516/2022

Beslutsdatum: 2023-11-17

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.