Search
Close this search box.

Spanien: Estudios Europeos De Postgrado Y Empresa bötfälls med 3 000 euro för bristande konfigurering av e-postkonto

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Estudios Europeos De Postgrado Y Empresa Sl. med 3 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en anställd hos Estudios Europeos De Postgrado Y Empresa lämnat in ett klagomål till AEPD. I klagomålet uppgav den anställde att hon fått tillgång till ett e-postkonto på företaget när hon anställdes. När hon fick tillgång till kontot upptäckte hon dock att e-postkontot inte var hennes konto, utan en annan anställds e-postkonto. Hon fick därmed tillgång till all e-post som skickats och tagits emot av den andra arbetstagaren.

Under sin utredning konstaterade AEPD att den personuppgiftsansvarige inte hade konfigurerat kontot på rätt sätt och därför hade brutit mot sin skyldighet att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.

AEPD konstaterade att Estudios Europeos De Postgrado Y Empresa inte konfigurerat e-postkontot på rätt sätt och därmed brutit mot företagets skyldighet att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter, vilket innebär brott mot principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) GPDR och kravet på lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Estudios Europeos De Postgrado Y Empresa Sl.

Beslutsnummer: PS/00581/2021

Beslutsdatum: 2022-07-29

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.