Spanien: Energibolag bötfälls med 100 000 euro för felskickat avtal

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A. med 100 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD efter en personuppgiftsincident där Comercializadora Regulada skickat den registrerades avtal till fel adress. Den registrerade hade vid tidpunkten för incidenten ett besöksförbud mot den nya invånaren, som genom utskickat fått tillgång till den registrerades nya adress.

AEPD ansåg att Comercializadora Regulada brutit mot artikel 5.1 (d) GDPR för att inte ha hållit den registrerades kontaktuppgifter uppdaterade. Enligt AEPD var Comercializadora Reguladas försumlighet och rutinmässiga hantering av personuppgifter en försvårande faktorer.

AEPD fastställde ett bötesbelopp på 100 000 euro. Bötesbeloppet sattes dock ner till 60 000 euro efter att Comercializadora Regulada erkänt överträdelsen och betalat böterna innan AEPD avslutat sanktionsförfarandet.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 100 000 euro

Mottagare: Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A.

Beslutsnummer: PS/00087/2022

Beslutsdatum: 2022-07-08

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.