Spanien: Energibolag bötfälls med 100 000 euro för felskickat avtal

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A. med 100 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD efter en personuppgiftsincident där Comercializadora Regulada skickat den registrerades avtal till fel adress. Den registrerade hade vid tidpunkten för incidenten ett besöksförbud mot den nya invånaren, som genom utskickat fått tillgång till den registrerades nya adress.

AEPD ansåg att Comercializadora Regulada brutit mot artikel 5.1 (d) GDPR för att inte ha hållit den registrerades kontaktuppgifter uppdaterade. Enligt AEPD var Comercializadora Reguladas försumlighet och rutinmässiga hantering av personuppgifter en försvårande faktorer.

AEPD fastställde ett bötesbelopp på 100 000 euro. Bötesbeloppet sattes dock ner till 60 000 euro efter att Comercializadora Regulada erkänt överträdelsen och betalat böterna innan AEPD avslutat sanktionsförfarandet.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 100 000 euro

Mottagare: Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A.

Beslutsnummer: PS/00087/2022

Beslutsdatum: 2022-07-08

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.