Search
Close this search box.

Spanien: Easyjet bötfälls med 8 000 euro för att inte ha svarat på kunds begäran om tillgång till personuppgifter

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Easyjet Airline Company Limited med 8 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en kund begärt tillgång till sina personuppgifter i samband med en reklamation om att ha nekats ombordstigning på ett flyg, men fick inget svar från Easyjet inom den lagstadgade tidsfristen på en månad.

Easyjet hävdade att de svarat på kundens begäran om tillgång till personuppgifter fyra månader senare, efter att ha fått en förfrågan från AEPD, och att de förväxlat kundens begäran med en annan reklamation som inte var relaterad till dataskydd.

AEPD ansåg att Easyjet gjort sig skyldig till överträdelser av registrerades rättigheter enligt artiklarna 12.5 och 15.1 GDPR och bötfällde Easyjet med 10 000 euro. Det ursprungliga bötesbeloppet på 10 000 euro reducerades till 8 000 euro på grund av frivillig betalning.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 8 000 euro

Mottagare: Easyjet Airline Company Limited

Beslutsnummer: PS/00026/2023

Beslutsdatum: 2023-11-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.