Spanien: Dr Marín Cirugia Plástica bötfälls med 2 400 euro för bristande information

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Dr Marín Cirugia Plástica, S.L.P. med 2 400 euro för brott mot artikel 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Dr Marín Cirugia Plástica saknat en integritetspolicy på mottagningens webbplats, vilket bryter mot artikel 13 i GDPR. Det ursprungliga bötesbeloppet på 4 000 euro sänktes med 20 % till 2 400 euro då Dr Marín Cirugia Plástica gått med på omedelbar betalning

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 2 400 euro

Mottagare: Dr Marín Cirugia Plástica, S.L.P.

Beslutsnummer: PS/00317/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.