Spanien: Door2door Spain bötfälls med 600 euro för otillräckligt samarbete med tillsynsmyndigheten

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Door2door Spain Sl. med 600 euro för överträdelse av artikel 58.2 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Door2door Spain underlåtit att i tid genomföra åtgärder som upprepade gånger beordrats av AEPD. Vidare har Door2door Spain underlåtit att förse AEPD med begärd information. Enligt AEPD strider detta mot personuppgiftsansvarigas skyldigheter att följa tillsynsmyndigheters korrigerande befogenheter i enlighet med artikel 58.2 GDPR.

På grundval av dessa överträdelser ålade AEPD Door2door Spain böter på 1 000 euro som sänktes till 600 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 600 euro

Mottagare: Door2door Spain Sl.

Beslutsnummer: PS/00008/2022

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.