Spanien: Digi Spain Telecom bötfälls med 70 000 euro för att ha behandlat personuppgifter utan rättslig grund

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Digi Spain Telecom S.L med 70 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD inlett ett förfarande mot Digi Spain Telecom, ett telekombolag som anklagats för att ha brutit mot artikel 6.1 GDPR. Enligt klagomålet har Digi Spain Telecom utfärdat en kopia av ett SIM-kort till en tredje part som inte var den legitima ägaren av mobilnumret, vilket möjliggjorde bedrägerier och intrång i kundens bankkonton. Digi Spain Telecom försvarade sig med att företaget följde sina interna säkerhetsprotokoll och att de inte kunde förhindra att någon utgav sig för att vara kunden med ett falskt ID. Digi Spain Telecom hävdade också att de inte hade behandlat några personuppgifter utan laglig grund och att sanktionen var oproportionerlig.

AEPD ansåg dock att Digi Spain Telecom agerat oaktsamt och inte garanterat en tillräcklig skyddsnivå för kundens personuppgifter, vilket utgjorde en överträdelse av artikel 6.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 70 000 euro

Mottagare: Digi Spain Telecom S.L

Beslutsnummer: PS/00064/2023

Beslutsdatum: 2023-09-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.