Spanien: Cyngasa bötfälls med 5 000 euro för olaglig delning av personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Cyngasa, S.l. med 5 000 euro för brott mot bland annat artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad, i samband med att han begärt ut en arbetsrapport, upptäckt att Cyngasa lämnat ut personuppgifter till ett tredjepartsföretag utan hans samtycke. Uppgifterna som lämnats ut var bland annat för- och efternamn samt personnummer. Enligt AEPD har Cyngasa behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR. AEPD bötfällde därför Cyngasa med 5 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Cyngasa, S.l.

Beslutsnummer: PS/00244/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.