Spanien: Coron Island bötfälls med 1 600 euro för överträdelse av principen om uppgiftsminimering

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt restaurangen Coron Island S.L.U. med 1 600 euro för överträdelse av artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en kund bett restaurangen om ett kvitto i sitt namn efter en måltid. Föreståndaren på restaurangen menade dock att ett kvitto endast kunde utfärdas om kunden uppgav sitt telefonnummer. Enligt AEPD utgjorde detta en överträdelse av principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR.

På grundval av ovanstående bötfälldes restaurangen med 2 000 euro, ett belopp som sänktes till 1 600 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 1 600 euro

Mottagare: Coron Island S.L.U.

Beslutsnummer: PS/00632/2021

Beslutsdatum: N/A 

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.