Spanien: Coron Island bötfälls med 1 600 euro för överträdelse av principen om uppgiftsminimering

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt restaurangen Coron Island S.L.U. med 1 600 euro för överträdelse av artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en kund bett restaurangen om ett kvitto i sitt namn efter en måltid. Föreståndaren på restaurangen menade dock att ett kvitto endast kunde utfärdas om kunden uppgav sitt telefonnummer. Enligt AEPD utgjorde detta en överträdelse av principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR.

På grundval av ovanstående bötfälldes restaurangen med 2 000 euro, ett belopp som sänktes till 1 600 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 1 600 euro

Mottagare: Coron Island S.L.U.

Beslutsnummer: PS/00632/2021

Beslutsdatum: N/A 

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.