Spanien: Conseguridad bötfälls med 50 000 euro för underlåtenhet att utse dataskyddsombud

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Conseguridad SL med 50 000 euro för brott mot artikel 37.1 (b) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad hävdat att Conseguridad inte utsett ett dataskyddsombud och att det som en följd av detta varit omöjligt att utöva sina rättigheter avseende företagets kamerabevakning. AEPD konstaterar att Conseguridad, trots att företaget behandlat personuppgifter i stor omfattning, inte utsett en dataskyddsombud enligt artikel 37.1 (b) i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 37 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 euro

Mottagare: Conseguridad SL

Beslutsnummer: PS/00251/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.