Spanien: Colegio Villaeuropa bötfälls med 5 000 euro för bristande information om kamerabevakning

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Colegio Villaeuropa SCL med 5 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Colegio Villaeuropa, som bedriver skolverksamhet, inte tillhandahållit tillräcklig information om den kamerabevakning som skedde i verksamhetens lokaler, vilket krävs enligt artikel 13 GDPR. Informationsskylten som informerade om kamerabevakningen innehöll varken en hänvisning till den personuppgiftsansvarige eller en adress att kontakta om man vill utöva sina rättigheter som registrerad.

Enligt AEPD utgör detta en överträdelse av personuppgiftsansvarigas informationsskyldigheter enligt artikel 13 GDPR. AEPD bötfällde skolan med 5 000 euro, ett belopp som sänktes till 3 000 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Colegio Villaeuropa SCL

Beslutsnummer: PS/00148/2022

Beslutsdatum: 2022-08-30

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.