Spanien: Club Deportivo Sansueña bötfälls med 4 000 euro för olaglig användning av WhatsApp

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Club Deportivo Sansueña S.L. med 4 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (e), 6.1, 32.1 (b) och 32.1 (d) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Club Deportivo Sansueña lagt till en registrerads mobiltelefonnummer till en WhatsApp-grupp utan att först ha hämtat in den registrerades samtycke. Enligt AEPD har Club Deportivo Sansueña behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR. Vidare ansåg AEPD att Club Deportivo Sansueña inte vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32.1 (b) och 32.1 (d) varför AEPD bötfällde företaget med 4 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 4 000 euro

Mottagare: Deportivo Sansueña S.L.

Beslutsnummer: PS/00260/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.