Spanien: Club Deportivo Sansueña bötfälls med 4 000 euro för olaglig användning av WhatsApp

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Club Deportivo Sansueña S.L. med 4 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (e), 6.1, 32.1 (b) och 32.1 (d) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Club Deportivo Sansueña lagt till en registrerads mobiltelefonnummer till en WhatsApp-grupp utan att först ha hämtat in den registrerades samtycke. Enligt AEPD har Club Deportivo Sansueña behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR. Vidare ansåg AEPD att Club Deportivo Sansueña inte vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32.1 (b) och 32.1 (d) varför AEPD bötfällde företaget med 4 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 4 000 euro

Mottagare: Deportivo Sansueña S.L.

Beslutsnummer: PS/00260/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.