Spanien: Clínica Dental San Francisco bötfälls med 4 200 euro för direktmarknadsföring via WhatsApp

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt tandläkarmottagningen Clínica Dental San Francisco S.L. med 4 200 euro för överträdelse av artikel 17 i dataskyddsförordningen (GDPR) och artikel 21 i den spanska lagen om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD mot Clínica Dental San Francisco då mottagningen fortsatt att skicka den registrerade reklammeddelanden via WhatsApp, trots att han begärt om att få sina uppgifter raderade.

AEPD konstaterade att Clínica Dental San Francisco brutit mot artikel 17 GDPR genom att mottagningen inte raderat den registrerade personuppgifter, och artikel 21 LSSI för mottagningens olagliga reklammeddelanden. Till följd av överträdelsen beslutade AEPD att bötfälla Clínica Dental San Francisco med 7 000 euro. Detta bötesbelopp sänktes dock till 4 200 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 17 GDPR, art. 21 LSSI

Sanktionsavgift: 4 200 euro

Mottagare: Clínica Dental San Francisco S.L.

Beslutsnummer: PS/00078/2022

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.