Spanien: Citricos Tanta bötfälls med 5 000 euro för underlåtenhet att radera personuppgifter

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Citricos Tanta S.L. med 5 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Citricos Tanta felaktigt fört in personuppgifter om en anställd i socialförsäkringens allmänna anställningsregister utan att den anställde någonsin hade arbetat hos företaget.

Enligt gällande regelverk var Citricos Tanta skyldiga att inom 72 timmar avbryta registreringen av den registrerade i registret vilket företaget inte gjorde. Då den registrerade inte utfört några arbetsprestationer för Citricos Tanta hade företaget således inte någon rättslig grund för att föra in uppgifterna i registret.

AEPD ansåg att underlåtenheten att radera uppgifterna utgjorde en olaglig behandling av den registrerades personuppgifter och innebar en överträdelse av kravet på rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Citricos Tanta S.L.

Beslutsnummer: PS/00097/2022

Beslutsdatum: 2022-11-02

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.