Spanien: Chatwith.IO Worldwide bötfälls med 12 000 euro för otydlig och ofullständig information

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Chatwith.IO Worldwide S.L med 12 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD efter en granskning konstaterat att webbplatsen som innehas av Chatwith.IO Worldwide inte ger användarna tillräcklig och tydlig information om syftet, rättsliga grunden, mottagarna, överföringarna till tredje land och rättigheterna för behandlingen av deras personuppgifter. Detta utgör enligt AEPD en överträdelse av artikel 13 GDPR.

AEPD konstaterade också att webbplatsen använder “dark patterns” för att få användarnas samtycke till behandlingen av deras personuppgifter, samt att webbplatsen använder designstrategier som överbelastar eller döljer användarens valmöjligheter när det gäller behandlingen av användarens personuppgifter baserat på en intresseavvägning. Detta strider enligt AEPD mot principen om laglighet, korrekthet och öppenhet i artikel 5.1. (a) GDPR.

AEPD konstaterade slutligen att webbplatsen inte följer kraven i nationell rätt för användningen av cookies, eftersom den inte ger användarna korrekt information, inte inhämtar deras samtycke på förhand och inte ger dem möjlighet att återkalla sitt samtycke.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR, art. 22.2 LSSI

Sanktionsavgift: 12 000 euro

Mottagare:  Chatwith.IO Worldwide S.L

Beslutsnummer: PS/00080/2023

Beslutsdatum: 2023-09-23

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.