Spanien: Casa 7 Personal Shopper bötfälls med 3 500 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Casa 7 Personal Shopper Sl. med 3 500 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Casa 7 Personal Shopper skickat ett e-postmeddelande med personuppgifter till flera mottagare i en öppen distributionslista. Detta gjorde det möjligt för mottagarna att se alla andra mottagares e-postadresser.

Enligt AEPD har Casa 7 Personal Shopper agerat i strid mot principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) GDPR och kravet på att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 3 500 euro

Mottagare: Casa 7 Personal Shopper Sl.

Beslutsnummer: PS/00404/2022

Beslutsdatum: 2022-12-02

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.