Spanien: Caja Rural bötfälls med 5 000 euro för brott mot principen om integritet och konfidentialitet

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Caja Rural San José de Nules S. Cooperativa de Crédito med 5 000 euro för brott mot artikel 5.1 (f) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Caja Rural publicerat information med namn och efternamn på sina anställda på en anslagstavla, vilket lett till att registrerades ekonomiska situation avslöjats för obehöriga. Publiceringen utgjorde enligt AEPD ett brott mot principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Caja Rural San José de Nules S. Cooperativa de Crédito

Beslutsnummer: PS/00058/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.