Spanien: Caffe Vecchio bötfälls med 1 500 euro för olagligt utlämnande av anställds personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Caffe Vecchio S.l. med 1 500 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (f) och 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en före detta anställd på kaféet lämnat in ett klagomål till AEPD. Enligt den anställde hade kaféets ägare svarat på negativa recensioner på nätet om kaféet och lämnat ut den tidigare anställdes personuppgifter. Därutöver har kaféets ägare publicerat information om skälen till att anställningsförhållandet upphört.

På grundval av dessa överväganden ålade AEPD Caffe Vecchio böter på 1 500 euro för överträdelse av principen om integritet och konfidentialitet i enlighet med artikel 5.1 (f) GDPR, samt av kravet på ett giltigt samtycke i enlighet med artikel 6.1 (a) GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6  GDPR

Sanktionsavgift: 1 500 euro

Mottagare: Caffè Vecchio S.I.

Beslutsnummer: PS/00395/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.