Spanien: Butiksägare bötfälls med 1 000 euro för bristande skyltning om kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt en butiksägare med 1 000 euro för brott mot artikel 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att butiksägaren installerat ett kamerabevakningssystem i sina lokaler. Butiksägaren hade dock inte satt upp några skyltar som informerade om övervakningen. Enligt AEPD har butiksägaren brutit mot skyldigheterna att informera de registrerade om kamerabevakningen enligt artikel 13 GDPR varför myndigheten dömde ut en sanktionsavgift på 1 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00243/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.