Spanien: Bostadsrättsförening bötfälls med 6 000 euro för onödig id-kontroll

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en bostadsrättsförening med 6 000 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (c) och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en lägenhetsinnehavare som varit bosatt i bostadsrättsföreningen i 15 år lämnat in ett klagomål till AEPD då han blivit tvungen att visa legitimation innan han kunde använda den gemensamma poolen. Denna begäran om personuppgifter grundades på åtgärder för att bekämpa covid-19-pandemin.

Under sin utredning konstaterade AEPD att insamlingen av personuppgifter genom id-kontrollen var onödig med tanke på att den registrerade varit bosatt i bostadsrättsföreningen i 15 år, och att behandlingen därmed stred mot principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) GDPR. Vidare konstaterade AEPD att den registrerade inte fått tillräcklig information om behandlingen av hans personuppgifter i enlighet med artikel 13 GDPR.

På grundval av dessa överträdelser ålade AEPD bostadsrättsförening böter på 6 000 euro

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 6 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00523/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.