Spanien: Bostadsrättsförening bötfälls med 2 000 euro för olaglig delning av inspelningar från kamerabevakningssystem via WhatsApp

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en bostadsrättsförening med 2 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR)

Av beslutet framgår att en lägenhetsinnehavare lämnat in ett klagomål till AEPD då medlemmar i bostadsrättsföreningen fått tillgång till inspelningar från föreningens kamerabevakningssystem och distribuerat dem via WhatsApp.

Enligt AEPD utgjorde detta en överträdelse av principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00379/2022

Beslutsdatum: 2023-05-05

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.