Spanien: Bostadsrättsförening bötfälls med 15 000 euro för olaglig publicering av protokoll

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt en bostadsrättsförening med 15 000 euro för brott mot artikel 5.1 (f) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att styrelsen för bostadsrättsföreningen publicerat ett protokoll från ett styrelsemöte i hissen i byggnaden där bostadsrättsinnehavarna bodde. Protokollet innehöll uppgifter om namn, våning och lägenhetsnummer för mötesdeltagarna, liksom våningarna och lägenhetsnumren för grannar som mötesdeltagarna klagat på under mötet. Bostadsrättsföreningen motiverade publiceringen med det faktum att resultatet av mötet gällde planerade rättsliga åtgärder mot några av bostadsrättsinnehavarna. Genom att publicera protokollet i hissen kunde bostadsrättsinnehavarna inte senare hävda att de inte informerats om de planerade åtgärderna. AEPD ansåg dock att publiceringen av protokollet utgjorde ett brott mot artikel 5.1 (f) i GDPR, som hänvisar till principen om integritet och konfidentialitet för personuppgifter, och bötfällde bostadsrättsföreningen med 15 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 15 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00378/2019

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.