Search
Close this search box.

Spanien: Bostadsrättsförening bötfälls med 1 000 euro för olaglig publicering av boendes skulder på föreningens anslagstavla

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en bostadsrättsförening med 1 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att bostadsrättsföreningen publicerat en lista över de lägenheter som hade skulder till föreningen på en anslagstavla i porten, vilket innebar en otillåten spridning av personuppgifter om de berörda ägarna.

AEPD ansåg att bostadsrättsföreningen brutit mot principen om integritet och konfidentailitet enligt artikel 5.1 (f) GDPR och skyldigheten att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 GDPR.

AEPD beordrade bostadsrättsföreningen att inom en viss tidsfrist ta bort listan från anslagstavlan och införa ett förfarande som garanterar att endast de ägare som inte har betalat sina avgifter informeras på ett lagligt sätt.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00277/2023

Beslutsdatum: 2023-11-07

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.