Spanien: Bilägare bötfälls med 4 000 euro för olaglig kamerabevakning i gemensamt garage

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 4 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en bilägare i Roquetas de Mar installerat en bevakningskamera i sin bil som riktats mot det gemensamma garaget där han parkerade. En annan boende i garaget klagade till AEPD som redan utfärdat en tidigare sanktion mot bilägaren för samma sak.

AEPD inledde ett nytt förfarande och konstaterade att bilägaren brutit mot artikel 5.1 (c) GDPR genom att behandla oproportionerligt mycket personuppgifter, samt att behandla personuppgifter utan rättslig grund och inta ha informerat om behandlingen på korrekt sätt.

AEPD beslutade att bötfälla bilägaren med 4 000 euro och beordrade honom att ta bort kameran från bilen inom 15 dagar.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 4 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00519/2022

Beslutsdatum: 2023-04-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.