Spanien: Beeping Fulfilment bötfälls med 2 000 euro för brister i företagets integritetspolicy

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Beeping Fulfilment S.L. med 2 000 euro för brott mot artikel 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Beeping Fulfilment inte tillhandahållit erforderlig information om ändamålen med och egenskaperna hos behandlingen av personuppgifter i integritetspolicyn för en webbplats som företaget driver. AEPD ansåg att detta var en överträdelse av artikel 13 GDPR varför Beeping Fulfilment bötfälldes med 2 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Beeping Fulfilment S.L.

Beslutsnummer: PS/00163/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.