Spanien: Beeping Fulfilment bötfälls med 2 000 euro för brister i företagets integritetspolicy

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Beeping Fulfilment S.L. med 2 000 euro för brott mot artikel 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Beeping Fulfilment inte tillhandahållit erforderlig information om ändamålen med och egenskaperna hos behandlingen av personuppgifter i integritetspolicyn för en webbplats som företaget driver. AEPD ansåg att detta var en överträdelse av artikel 13 GDPR varför Beeping Fulfilment bötfälldes med 2 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Beeping Fulfilment S.L.

Beslutsnummer: PS/00163/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.