Spanien: Beeping Fulfilment bötfälls med 2 000 euro för brister i företagets integritetspolicy

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Beeping Fulfilment S.L. med 2 000 euro för brott mot artikel 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Beeping Fulfilment inte tillhandahållit erforderlig information om ändamålen med och egenskaperna hos behandlingen av personuppgifter i integritetspolicyn för en webbplats som företaget driver. AEPD ansåg att detta var en överträdelse av artikel 13 GDPR varför Beeping Fulfilment bötfälldes med 2 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Beeping Fulfilment S.L.

Beslutsnummer: PS/00163/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.