Spanien: BBVA bötfälls med 800 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder vid behandling av kunds personuppgifter

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Banco Vizcaya Argentaria S.A (BBVA) med 800 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en kund anklagat BBVA för att tillåtit obehöriga transaktioner och överföringar med hennes stulna kort och mobil, samt för att ha inkluderat hennes personuppgifter i kreditupplysningsregister utan hennes samtycke.

AEPD inledde en utredning och konstaterade att BBVA brutit mot kravet på samtycke enligt artikel 6.1 GDPR, kravet på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard enligt artikel 25 och kravet på lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter enligt artikel 32 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 25 GDPR, art. 32 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 800 000 euro

Mottagare: Banco Vizcaya Argentaria S.A

Beslutsnummer: PS/00677/2022

Beslutsdatum: 2023-10-20

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.