Spanien: BBVA bötfälls med 70 000 euro för att ha behandlat personuppgifter utan rättslig grund

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) med 70 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål mot BBVA som trots den registrerades uppmaningar fortsatt att skicka information om bankens investeringsfonder per post istället via e-post.

AEPD konstaterade att BBVA behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund vilket utgör en överträdelse av artikel 6 GDPR. AEPD bötfällde banken med 70 000 euro, ett belopp som sänktes till 42 000 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 70 000 euro

Mottagare: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Beslutsnummer: PS/00142/2022

Beslutsdatum: 2022-08-02

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.