Spanien: BBVA bötfälls med 70 000 euro för att ha behandlat personuppgifter utan rättslig grund

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) med 70 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål mot BBVA som trots den registrerades uppmaningar fortsatt att skicka information om bankens investeringsfonder per post istället via e-post.

AEPD konstaterade att BBVA behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund vilket utgör en överträdelse av artikel 6 GDPR. AEPD bötfällde banken med 70 000 euro, ett belopp som sänktes till 42 000 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 70 000 euro

Mottagare: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Beslutsnummer: PS/00142/2022

Beslutsdatum: 2022-08-02

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.