Spanien: Barägare bötfälls med 600 euro för olaglig kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en barägare med 600 euro för överträdelse av artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att barägaren installerat ett kamerabevakningssystem som utan ett godtagbart skäl riktats mot ett område avsett för kollektivtrafik. Enligt AEPD har barägaren inte tillhandahållit en kopia av de tillstånd som krävs för att spela in detta område. Enligt AEPD utgjorde övervakningen ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR eftersom kamerabevakningssystemets inspelning var överdriven i förhållande till det syfte som eftersträvats, eftersom vissa grannar känt sig skrämda av kamerorna och då riktningen på kamerorna var överdriven då de påverkat ett område dit allmänheten har tillträde.

På grundval av ovanstående bötfälldes barägaren med 1 000 euro, ett belopp som sänktes till 600 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 600 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00579/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.