Spanien: Barägare bötfälls med 5 000 euro för olaglig delning av kameramaterial

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en barägare med 5 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att barägaren var ansvarig för driften av ett kamerabevakningssystem i en hotellbar, och att barägaren delat inspelningar från systemet via WhatsApp och andra sociala medier.

Enligt AEPD utgjorde delningen ett brott mot principen om ändamålsbegränsning enligt artikel 5.1 (b) GDPR eftersom inspelningarna använts för andra ändamål än för vilka de samlats in.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00580/2021

Beslutsdatum: 2022-07-19

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.