Spanien: Barägare bötfälls med 3 000 euro för olaglig spridning av övervakningsfilm via WhatsApp

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt en barägare med 3 000 euro för brott mot artikel 5.1 (b) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD. Enligt den registrerade hade han råkat ut för en olycka i baren som spelats in av barens bevakningskameror. Barägaren uppger att han installerat bevakningskamerorna för säkerhetsändamål. Vid ett senare tillfälle distribuerades inspelningen via WhatsApp och publicerades i en digital tidning. Enligt den registrerade har hans rykte blivit påverkat genom publiceringen av inspelningen. AEPD drar slutsatsen att publiceringen av inspelningen inte var relaterad till syftet med kamerabevakningen varför barägaren agerat i strid med principen om ändamålsbegränsning i 5.1 (b) GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00236/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.