Spanien: Bankinter bötfälls med 56 000 euro för olaglig delning av registrerads investeringsportfölj

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Bankinter S.A. med 56 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Bankinter, som erbjuder banktjänster online, av misstag skickat en rapport om den registrerades investeringsportfölj till en tredje part. Enligt Bankinter inträffade misstaget på grund av ett datorfel.

AEPD konstaterade att Bankinter inte vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artiklarna 5.1 (f) GDPR, och att företaget inte haft en rättslig grund för delningen enligt artikel 6.1 GDPR. Bankinter bötfälldes med 56 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 56 000 euro

Mottagare: Bankinter S.A.

Beslutsnummer: PS/00421/2021

Beslutsdatum: 2022-07-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.