Spanien: Bankinter bötfälls med 56 000 euro för olaglig delning av registrerads investeringsportfölj

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Bankinter S.A. med 56 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Bankinter, som erbjuder banktjänster online, av misstag skickat en rapport om den registrerades investeringsportfölj till en tredje part. Enligt Bankinter inträffade misstaget på grund av ett datorfel.

AEPD konstaterade att Bankinter inte vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artiklarna 5.1 (f) GDPR, och att företaget inte haft en rättslig grund för delningen enligt artikel 6.1 GDPR. Bankinter bötfälldes med 56 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 56 000 euro

Mottagare: Bankinter S.A.

Beslutsnummer: PS/00421/2021

Beslutsdatum: 2022-07-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.