Search
Close this search box.

Spanien: Bankinter bötfälls med 56 000 euro för olaglig delning av registrerads investeringsportfölj

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Bankinter S.A. med 56 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Bankinter, som erbjuder banktjänster online, av misstag skickat en rapport om den registrerades investeringsportfölj till en tredje part. Enligt Bankinter inträffade misstaget på grund av ett datorfel.

AEPD konstaterade att Bankinter inte vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artiklarna 5.1 (f) GDPR, och att företaget inte haft en rättslig grund för delningen enligt artikel 6.1 GDPR. Bankinter bötfälldes med 56 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 56 000 euro

Mottagare: Bankinter S.A.

Beslutsnummer: PS/00421/2021

Beslutsdatum: 2022-07-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.