Spanien: Bankinter bötfälls med 56 000 euro för olaglig delning av registrerads investeringsportfölj

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Bankinter S.A. med 56 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Bankinter, som erbjuder banktjänster online, av misstag skickat en rapport om den registrerades investeringsportfölj till en tredje part. Enligt Bankinter inträffade misstaget på grund av ett datorfel.

AEPD konstaterade att Bankinter inte vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artiklarna 5.1 (f) GDPR, och att företaget inte haft en rättslig grund för delningen enligt artikel 6.1 GDPR. Bankinter bötfälldes med 56 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 56 000 euro

Mottagare: Bankinter S.A.

Beslutsnummer: PS/00421/2021

Beslutsdatum: 2022-07-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.