Spanien: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria bötfälls med 70 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtsgärder

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) med 70 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad förlorat sitt identitetskort och anmälde detta omedelbart till behöriga myndigheter. Den registrerade upptäckte dock att en obehörig tredje part tagit ut samtliga pengar på hennes konto i ett bankkontor.

AEPD:s utredning visade att BBVA inte kontrollerat om den utomstående personens namnteckning eller personliga kännetecken stämde överens med identitetskortet. En av bankens anställda hade dessutom godkänt uttaget trots att det interna säkerhetssystemet indikerat att utomstående personens digitaliserade namnteckning inte stämde överens med kontoinnehavarens namnteckning.

Enligt AEPD utgjorde detta en överträdelse av kravet på lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för behandlingen enligt artikel 32 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 2 GDPR, art. 6 GDPR, art. 32 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 70 000 euro

Mottagare: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Beslutsnummer: PS/00456/2022

Beslutsdatum: 2023-09-12

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.