Spanien: Automecanica Jerez bötfälls med 4 000 euro för olagliga mejlutskick

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Automecanica Jerez, S.L. med 4 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (f) och 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) samt artikel 21 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (“LSSI”).

Av beslutet framgår att Automecanica Jerez skickat kommersiella e-postmeddelanden till ett stort antal personer utan deras samtycke. E-postmeddelandena innehöll mottagarnas personuppgifter, som till exempel efternamn, förnamn och e -postadress. Eftersom samtliga mottagare kunde se varandras uppgifter ansåg AEPD att Automecanica Jerez agerat i strid med principen om integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 (f) GDPR.

AEPD ansåg vidare att Automecanica Jerez inte implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå vid behandling av personuppgifter varför företaget även brutit mot artikel 32 GDPR. Slutligen ansåg AEPD att Automecanica Jerez brutit mot artikel 21 LSSI.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR, art. 21 LSSI

Sanktionsavgift: 4 000 euro

Mottagare: Automecanica Jerez, S.L.

Beslutsnummer: PS/00259/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.