Spanien: Automecanica Jerez bötfälls med 4 000 euro för olagliga mejlutskick

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Automecanica Jerez, S.L. med 4 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (f) och 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) samt artikel 21 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (“LSSI”).

Av beslutet framgår att Automecanica Jerez skickat kommersiella e-postmeddelanden till ett stort antal personer utan deras samtycke. E-postmeddelandena innehöll mottagarnas personuppgifter, som till exempel efternamn, förnamn och e -postadress. Eftersom samtliga mottagare kunde se varandras uppgifter ansåg AEPD att Automecanica Jerez agerat i strid med principen om integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 (f) GDPR.

AEPD ansåg vidare att Automecanica Jerez inte implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå vid behandling av personuppgifter varför företaget även brutit mot artikel 32 GDPR. Slutligen ansåg AEPD att Automecanica Jerez brutit mot artikel 21 LSSI.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR, art. 21 LSSI

Sanktionsavgift: 4 000 euro

Mottagare: Automecanica Jerez, S.L.

Beslutsnummer: PS/00259/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.