Search
Close this search box.

Spanien: Asociación Contra la Corrupción y Defensa de la Acción Pública bötfälls med 10 000 euro för olaglig publicering av personuppgifter på webbplats

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt föreningen Asociación Contra la Corrupción y Defensa de la Acción Pública (ACODAP) med 10 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att föreningen ACODAP, som bekämpar korruption och försvarar den offentliga verksamheten, publicerat en kopia av ett domstolsbeslut på sin webbplats där namn och brott tillhörandes sex personer framgick. De sex personerna lämnade in ett klagomål till AEPD för att deras personuppgifter spridits utan deras samtycke. ACODAP hävdade att de hade publicerat beslutet i allmänhetens intresse.

AEPD inledde ett tillsynsförfarande mot ACODAP och konstaterade att de brutit mot principen om ändamålsbegränsning enligt artkel 5.1 (b) GDPR, eftersom de använt personuppgifterna för ett annat syfte än som ursprungligen varit avsikten. AEPD konstaterade också att ACODAP inte haft någon rättslig grund för att behandla personuppgifterna enligt artikel 6.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art.  58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Asociación Contra la Corrupción y Defensa de la Acción Pública (ACODAP)

Beslutsnummer: PS/00540/2022

Beslutsdatum: 2024-01-19

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.