Spanien: Asesoría Alpi-Clúa bötfälls med 3 000 euro för brott mot principen om integritet och konfidentialitet

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Asesoría Alpi-Clúa S.L med 3 000 euro för brott mot bland annat artiklarna 5.1 (f) och 32.1 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en klient till Asesoría Alpi-Clúa begärt handlingar från bolaget för att överlämna dem till skattemyndigheterna. Asesoría Alpi-Clúa skickade henne ett e-postmeddelande som emellertid inte innehöll de dokument hon hade begärt, utan dokument från en annan klient.

Enligt AEPD innebar Asesoría Alpi-Clúas agerande ett brott mot principen om integritet och konfidentialitet då bolaget inte behandlat personuppgifterna på ett sätt som säkerställer en lämplig säkerhet enligt artikel 5.1 (f) GDPR. Bolaget har inte heller vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken vid personuppgiftsbehandlingen enligt artikel 32.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Asesoría Alpi-Clúa S.L

Beslutsnummer: PS/00483/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.