Spanien: Arriveda Damar bötfälls med 6 000 euro för olaglig övervakning och otillräcklig information till registrerade

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Arriveda Damar SL med 6 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (c) och 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Arriveda Damar installerat fyra bevakningskameror som filmat hela bredden av en trottoar och bilar som står parkerade bredvid trottoaren, trots att detta inte varit nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. AEPD ansåg därför att Arriveda Damar agerat i strid med principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) GDPR.

Vidare har den informationsskylt som Arriveda Damar använt för att informera om kamerabevakningen inte uppfyllt kraven i artikel 13 GDPR genom att inte ange vem som är personuppgiftsansvarig för övervakningen och hur de registrerade ska kunna utöva sina rättigheter.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art, 13 GDPR

Sanktionsavgift: 6 000 euro

Mottagare: Arriveda Damar SL

Beslutsnummer: PS/00033/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.