Search
Close this search box.

Spanien: Arbetsgivare bötfälls med 3 000 euro för olaglig behandling av anställds personuppgifter

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en arbetsgivare med 3 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD mot sin tidigare arbetsgivare (den personuppgiftsansvarige). Den registrerade hävdade att det gjorts tre automatiska uttag från hennes bankkonto utan hennes samtycke. Enligt den registrerade har den personuppgiftsansvarige använt pengarna från dessa uttag för att betala för en extern tjänst från en tredje part, SGAE, en ideell förening med inriktning på försvar och kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

AEPD ansåg att den personuppgiftsansvarige brutit mot artikel 6.1 GDPR eftersom den personuppgiftsansvarige behandlat den registrerades personuppgifter utan dennes tillstånd. Den personuppgiftsansvarige hade enligt AEPD använt den registrerades bankkonto för att debitera den registrerades konto utan att kunna bevisa legitimiteten för denna behandling av personuppgifter.

Mot denna bakgrund bötfällde AEPD den personuppgiftsansvarige med 3 000 euro för bristen på rättslig grund för behandlingen.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00203/2022

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.