Search
Close this search box.

Spanien: Apotekare bötfälls med 10 000 euro för att slängt dokument innehållandes personuppgifter i en offentlig soptunna

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en apotekare med 10 000 euro för dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD har inlett ett förfarande mot en apotekare som anklagas för att ha slängt dokument med personuppgifter i en offentlig soptunna. Dokumenten innehåller känslig information om patienter, läkare och mediciner.

Den registrerade som anmälde händelsen till AEPD hävdade att han hittat dokument upprepade gånger i en soptunna nära hans hem och apoteket. Han lämnade in bevis i form av bilder, videor och papperskopior till AEPD och andra instanser.

Apotekaren förnekade att hon slängt dokumenten i soptunnan och att hon vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att skydda personuppgifterna i sin verksamhet. Hon misstänker att den som anmälde fallet har ett hämndmotiv eftersom han är släkt med en konkurrerande apotekare som har brutit mot andra regler.

Efter en genomgång av ärendet konstaterade AEPD att apotekaren brutit mot artiklarna 5.1 (f) och 32.1 GDPR, genom att inte vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda patienternas känsliga personuppgifter.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR, art. 85 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00538/2022

Beslutsdatum: 2023-11-24

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.