Spanien: Apollonia Topco bötfälls med 30 000 euro för brott mot principen om uppgiftsminimering i samband med återbetalning

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Apollonia Topco S.L. med 30 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en person lämnat in ett klagomål mot Apollonia Topco, en tandläkarklinik som krävt en kopia av personens id-kort för att återbetala ett överskott som han betalat för en behandling. Personen ansåg att detta var ett brott mot principen om uppgiftsminimering och att Apollonia Topco inte skickat hans frågor vidare till klinikens dataskyddsombud.

AEPD konstaterade att Apollonia Topco behandlat personuppgifter som är överflödiga, eftersom de inte var nödvändiga för att genomföra återbetalningen. Dessutom konstaterade AEPD att Apollonia Topcos dataskyddsombud underlåtit att på ett korrekt sätt besvara en begäran från den registrerade. AEPD konstaterade därför överträdelser av artiklarna 5.1 (b), 5.1 (c) och 38 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 38 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 30 000 euro

Mottagare: Apollonia Topco S.L.

Beslutsnummer: PS/00253/2023

Beslutsdatum: 2023-11-02

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.