Spanien: Anställd bötfälls med 4 000 euro för felskickad faktura

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en anställd i en bokhandel med 4 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en person lämnat in ett klagomål till AEPD eftersom han fått en annan persons faktura innehållandes dennes personuppgifter. AEPD:s utredning visade att den anställde av misstag skickat fakturan till fel mottagare.

AEPD konstaterade att den anställde inte vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artiklarna 5.1 (f) och 32 GDPR varför den anställde bötfälldes med 4 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 4 000 euro

Mottagare: Privatperson

Beslutsnummer: PS/00422/2021

Beslutsdatum: 2022-07-19

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.