Spanien: Anställd bötfälls med 4 000 euro för felskickad faktura

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en anställd i en bokhandel med 4 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en person lämnat in ett klagomål till AEPD eftersom han fått en annan persons faktura innehållandes dennes personuppgifter. AEPD:s utredning visade att den anställde av misstag skickat fakturan till fel mottagare.

AEPD konstaterade att den anställde inte vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artiklarna 5.1 (f) och 32 GDPR varför den anställde bötfälldes med 4 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 4 000 euro

Mottagare: Privatperson

Beslutsnummer: PS/00422/2021

Beslutsdatum: 2022-07-19

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.