Spanien: Anställd bötfälls med 4 000 euro för felskickad faktura

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en anställd i en bokhandel med 4 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en person lämnat in ett klagomål till AEPD eftersom han fått en annan persons faktura innehållandes dennes personuppgifter. AEPD:s utredning visade att den anställde av misstag skickat fakturan till fel mottagare.

AEPD konstaterade att den anställde inte vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artiklarna 5.1 (f) och 32 GDPR varför den anställde bötfälldes med 4 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 4 000 euro

Mottagare: Privatperson

Beslutsnummer: PS/00422/2021

Beslutsdatum: 2022-07-19

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.