Spanien: Anonym organisation bötfälls med 9 000 euro för olaglig bildpublicering

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt en anonym organisation med 9 000 euro för brott mot artiklarna 6 och 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att den anonyma organisationen publicerat ett fotografi på sin webbplats utan ett giltigt samtycke. Organisationen har därigenom behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund enligt artikel 6 i GDPR. AEPD konstaterar också att organisationen inte tillhandahållit den information som krävs för den registrerade vid tidpunkten för insamlingen av personuppgifterna enligt artikel 13 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 9 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00279/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.