Spanien: Anonym organisation bötfälls med 9 000 euro för olaglig bildpublicering

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt en anonym organisation med 9 000 euro för brott mot artiklarna 6 och 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att den anonyma organisationen publicerat ett fotografi på sin webbplats utan ett giltigt samtycke. Organisationen har därigenom behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund enligt artikel 6 i GDPR. AEPD konstaterar också att organisationen inte tillhandahållit den information som krävs för den registrerade vid tidpunkten för insamlingen av personuppgifterna enligt artikel 13 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 9 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00279/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.