Spanien: Ampudia Diaz bötfälls med 1 500 euro för olaglig kamerabevakning av förbipasserande

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Ampudia Diaz Sl med 1 500 euro för brott mot artiklarna 5.1 (c) och 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Ampudia Diaz installerat ett kamerabevakningssystem i sina lokaler som bland annat spelade in en intilliggande trottoar. Detta gjorde det möjligt för Ampudia Diaz att spela in förbipasserande. Ampudia Diaz hade dock inte installerat några skyltar som informerade om kamerabevakningen.

Enligt AEPD har Ampudia Diaz brutit mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR och skyldigheterna att informera de registrerade om kamerabevakningen enligt artikel 13 GDPR. AEPD beslutade att fördela sanktionsavgifterna enligt följande: 1 000 euro för överträdelse av artikel 5.1 (c) GDPR och 500 euro för överträdelse av artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 1 500 euro

Mottagare: Ampudia Diaz Sl

Beslutsnummer: PS/00471/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.