Spanien: Ampudia Diaz bötfälls med 1 500 euro för olaglig kamerabevakning av förbipasserande

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Ampudia Diaz Sl med 1 500 euro för brott mot artiklarna 5.1 (c) och 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Ampudia Diaz installerat ett kamerabevakningssystem i sina lokaler som bland annat spelade in en intilliggande trottoar. Detta gjorde det möjligt för Ampudia Diaz att spela in förbipasserande. Ampudia Diaz hade dock inte installerat några skyltar som informerade om kamerabevakningen.

Enligt AEPD har Ampudia Diaz brutit mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR och skyldigheterna att informera de registrerade om kamerabevakningen enligt artikel 13 GDPR. AEPD beslutade att fördela sanktionsavgifterna enligt följande: 1 000 euro för överträdelse av artikel 5.1 (c) GDPR och 500 euro för överträdelse av artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 1 500 euro

Mottagare: Ampudia Diaz Sl

Beslutsnummer: PS/00471/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.