Search
Close this search box.

Spanien: Amazon Road Transport bötfälls med 2 miljoner euro för olaglig behandling av brottsuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Amazon Road Transport Spain S.L. med 2 miljoner euro för överträdelse av bland annat artiklarna 6.1 och 10 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD tagit emot ett klagomål från en fackförening mot Amazon Road Transport då företaget vid anställning av egenanställda entreprenörer begärde ett “negativt” utdrag ur belastningsregistret. Enligt Amazon Road Transport behandlades inte personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser i fall när utdraget var negativt, varför behandlingen inte omfattades av artikel 10 GDPR.

I motsats till Amazon Road Transports tolkning fastställde AEPD att ett utdrag ur belastningsregistret omfattas av artikel 10 GDPR. Amazon Road Transport har därför vid behandlingen av dessa uppgifter inte uppfyllt kraven i artikel 10 GDPR. Av denna anledning kom AEPD till slutsatsen att Amazon Road behandlat uppgifterna utan giltig rättslig grund varför företaget bötfälldes med 2 000 000 euro.

AEPD beordrade också Amazon Road Transport att upphöra med att kräva ett utdraget ur belastningsregistret vid anställning av egenanställda entreprenörer, radera all information om de intyg som redan lämnats in till företaget och anpassa företagets behandling i enlighet med kraven i artikel 6.1 GDPR, i förhållande till artikel 10 i samma förordning.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 10 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 000 euro

Mottagare: Amazon Road Transport Spain S.L.

Beslutsnummer: PS/00267/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.