Spanien: Alpa57 Producciones bötfälls med 3 000 euro för bristande samarbete med tillsynsmyndigheten

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Alpa57 Producciones Sl med 3 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Alpa57 Producciones inte tillhandahållit den information som begärts av AEPD under en granskning vilket utgör en överträdelse av tillsynsmyndighetens befogenheter enligt artikel 58.1 GDPR.

AEPD bötfällde Alpa57 Producciones med 3 000 euro, ett belopp som sänktes till 1 800 euro på grund av frivillig betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Alpa57 Producciones Sl

Beslutsnummer: PS/00438/2022

Beslutsdatum: 2022-11-25

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.