Spanien: Alpa57 Producciones bötfälls med 3 000 euro för bristande samarbete med tillsynsmyndigheten

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Alpa57 Producciones Sl med 3 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Alpa57 Producciones inte tillhandahållit den information som begärts av AEPD under en granskning vilket utgör en överträdelse av tillsynsmyndighetens befogenheter enligt artikel 58.1 GDPR.

AEPD bötfällde Alpa57 Producciones med 3 000 euro, ett belopp som sänktes till 1 800 euro på grund av frivillig betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Alpa57 Producciones Sl

Beslutsnummer: PS/00438/2022

Beslutsdatum: 2022-11-25

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.