Search
Close this search box.

Spanien: Alben Airport Facilities bötfälls med 500 euro för bristande samarbete med tillsynsmyndigheten

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Alben Airport Facilities S.L med 500 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Alben Airport Facilities anmäldes till AEPD för ett möjligt brott mot GDPR av en person som inte fått svar på sin begäran om rättelse av sina personuppgifter. AEPD skickade fyra krav på information till Alben Airport Facilities, men fick inget svar. AEPD inledde därför ett sanktionsförfarande mot Alben Airport Facilities för att inte samarbeta.

Efter en genomgång av ärendet konstaterade AEPD att Alben Airport Facilities brutit mot artikel 58.1 GDPR, som ger myndigheten befogenhet att begära information från personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 57 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 500 euro

Mottagare: Alben Airport Facilities S.L

Beslutsnummer: PS/00245/2023

Beslutsdatum: 2023-12-04

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.