Spanien: Air Europa bötfälls med 600 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Air Europa Lineas Aereas, SA. med 600 000 euro för brott mot artiklarna 32.1 och 33 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Air Europa anmält en inträffad personuppgiftsincident där cirka 489 000 personer och 1 500 000 dataposter innehållandes kontaktuppgifter och bankkontouppgifter obehörigen gjorts åtkomliga för tredje part.

Efter att AEPD utrett ärendet bötfällde myndigheten Air Europa med 500 000 euro för brott mot artikel 32.1 GDPR på grund av att flygbolaget inte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid behandling av personuppgifter, samt 100 000 euro brott mot artikel 33 GDPR då bolaget väntat 41 dagar med att informera AEPD om den inträffade incidenten.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 32 GDPR, art. 33 GDPR

Sanktionsavgift: 600 000 euro

Mottagare: Air Europa Lineas Aereas, SA.

Beslutsnummer: PS/00179/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.