Spanien: Air Europa bötfälls med 600 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Air Europa Lineas Aereas, SA. med 600 000 euro för brott mot artiklarna 32.1 och 33 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Air Europa anmält en inträffad personuppgiftsincident där cirka 489 000 personer och 1 500 000 dataposter innehållandes kontaktuppgifter och bankkontouppgifter obehörigen gjorts åtkomliga för tredje part.

Efter att AEPD utrett ärendet bötfällde myndigheten Air Europa med 500 000 euro för brott mot artikel 32.1 GDPR på grund av att flygbolaget inte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid behandling av personuppgifter, samt 100 000 euro brott mot artikel 33 GDPR då bolaget väntat 41 dagar med att informera AEPD om den inträffade incidenten.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 32 GDPR, art. 33 GDPR

Sanktionsavgift: 600 000 euro

Mottagare: Air Europa Lineas Aereas, SA.

Beslutsnummer: PS/00179/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.