Spanien: Ägarförening bötfälls med 1 000 euro för olaglig kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt en ägarförening med 1 000 euro för brott mot artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att ägarföreningen olagligt installerat ett kamerabevakningssystem i ett bostadskomplex som bland annat spelat in gemensamma utrymmen som föreningens pool samt platser som varit tillgängliga för allmänheten. Ägarföreningen har dessutom installerat bevakningskameror i omklädningsrummen som användes av föreningens vakter, utan att informera om övervakningen. Enligt AEPD har ägarföreningen samlat in mer personuppgifter än som varit nödvändigt för ändamålet varför de agerat i strid med principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00345/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.