Spanien: AEPD publicerar praktisk vägledning för implementering av kravet på Privacy by Default

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har tagit fram riktlinjer för att underlätta den praktiska tillämpningen av kravet på Privacy by Default (på svenska dataskydd som standard) enligt artikel 25 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Vägledningen betonar att begreppet Privacy by Default innebär att endast personuppgifter som är nödvändiga för ett specifikt ändamål ska behandlas och att principen alltid ska tillämpas när det sker en behandling av personuppgifter.

Vägledningen tar även upp de praktiska dimensionerna av kravet på Privacy by Design (på svenska inbyggt dataskydd), inklusive bland annat rekommendationer om mängden insamlade personuppgifter, lagringsperioden och tillgång till de lagrade uppgifterna.

Mer information

Källa: Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.