Spanien: AEPD publicerar praktisk vägledning för implementering av kravet på Privacy by Default

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har tagit fram riktlinjer för att underlätta den praktiska tillämpningen av kravet på Privacy by Default (på svenska dataskydd som standard) enligt artikel 25 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Vägledningen betonar att begreppet Privacy by Default innebär att endast personuppgifter som är nödvändiga för ett specifikt ändamål ska behandlas och att principen alltid ska tillämpas när det sker en behandling av personuppgifter.

Vägledningen tar även upp de praktiska dimensionerna av kravet på Privacy by Design (på svenska inbyggt dataskydd), inklusive bland annat rekommendationer om mängden insamlade personuppgifter, lagringsperioden och tillgång till de lagrade uppgifterna.

Mer information

Källa: Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.