Spanien: Aconcagua Juegos bötfälls med 10 000 euro för att inte ha utsett ett dataskyddsombud

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Aconcagua Juegos S.A. med 10 000 euro för brott mot bland annat artikel 37 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Aconcagua Juegos underlåtet att utse ett dataskyddsombud varför bolaget brutit mot artikel 37 GDPR. AEPD bötfällde Aconcagua Juego med 10 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art 37 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Aconcagua Juegos S.A.

Beslutsnummer: PS/00231/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.