Spanien: Aconcagua Juegos bötfälls med 10 000 euro för att inte ha utsett ett dataskyddsombud

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Aconcagua Juegos S.A. med 10 000 euro för brott mot bland annat artikel 37 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Aconcagua Juegos underlåtet att utse ett dataskyddsombud varför bolaget brutit mot artikel 37 GDPR. AEPD bötfällde Aconcagua Juego med 10 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art 37 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Aconcagua Juegos S.A.

Beslutsnummer: PS/00231/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.