Spanien: Ackermann & Schwartz Attorneys at Law bötfälls med 10 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt advokatbyrån Ackermann & Schwartz Attorneys at Law SLP med 10 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att advokatbyrån samlat in personuppgifter från webbplatsanvändare utan deras samtycke. Vidare innehöll integritetspolicyn på advokatbyråns webbplats inte tillräcklig information, till exempel saknades information om företagets kontaktuppgifter och information om utövandet av de registrerades rättigheter.

AEPD ansåg att advokatbyrån dels behandlat de registrerades personuppgifter utan rättslig grund, vilket utgör en överträdelse av artikel 6.1 GDPR, dels inte uppfyllt företagets informationsskyldigheter enligt artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Ackermann & Schwartz Attorneys at Law SLP

Beslutsnummer: PS/00047/2022

Beslutsdatum: 2022-10-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.