Spanien: Ackermann & Schwartz Attorneys at Law bötfälls med 10 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt advokatbyrån Ackermann & Schwartz Attorneys at Law SLP med 10 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att advokatbyrån samlat in personuppgifter från webbplatsanvändare utan deras samtycke. Vidare innehöll integritetspolicyn på advokatbyråns webbplats inte tillräcklig information, till exempel saknades information om företagets kontaktuppgifter och information om utövandet av de registrerades rättigheter.

AEPD ansåg att advokatbyrån dels behandlat de registrerades personuppgifter utan rättslig grund, vilket utgör en överträdelse av artikel 6.1 GDPR, dels inte uppfyllt företagets informationsskyldigheter enligt artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Ackermann & Schwartz Attorneys at Law SLP

Beslutsnummer: PS/00047/2022

Beslutsdatum: 2022-10-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.